Psykoterapi, psykologisk behandling

Kognitiv beteendeterapi (KBT) utgår från hur kroppsliga reaktioner, känslor, tankar och handlingar påverkar varandra. I terapin samarbetar terapeuten och patienten/klienten på ett lösningsfokuserat sätt. Terapin omfattar vanligen 10-20 sessioner.

Dialektisk kognitiv beteendeterapi (DBT) och KBT använder beteendeanalys för att förstå patientens/klientens problematik och ta fram underlag för intervention. I KBT och DBT är mindfulness (medveten närvaro) ett väsentligt inslag.

Psykodynamisk terapi ger insikter vad som finns bakom ens känslor, tänkande och handlande, om tidiga upplevelsers betydelse samt om inre konflikter och relationsproblem.

Leena Maria Johansson integrerar KBT och psykodynamisk terapi där livsberättelse och andra metoder används.

Mer om KBT: www.kbt.nu, www.sfkbt.se, www.kognitiva.org.

Psykologisk behandling