Psykiatrisk behandling

På denna mottagning ges behandling inom allmän psykiatri vid depression, ångestsyndrom, ätstörningar, övervikt, traumatiska upplevelser, utmattningssyndrom och långvarig smärta.

I behandlingen ingår inledande samtal, bedömning och behandling, där medicinering och psykoterapi kan kombineras.