Om mig

Jag är docent, legitimerad läkare, specialist i psykiatri och legitimerad psykoterapeut. Jag tar emot patienter på min privata mottagning. Företag och försäkringsbolag kan också vara uppdragsgivare.

Som forskare, handledare och lärare arbetar jag vid Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds Universitet.

 • Docent vid Karolinska Institutet och vid Lunds Universitet
 • Medicine doktor
 • Legitimerad läkare
 • Specialist i psykiatri
 • Legitimerad psykoterapeut (Steg-1 psykodynamisk terapi; Steg-2 kognitiv beteendeinriktad terapi, KBT)
 • Auktoriserad i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT)
 • Utbildad i dialektisk kognitiv beteendeterapi (DBT)
 • Lärarutbildning (Vårdlärarinstitutet, Umeå Universitet)
 • Utbildad i kris- och traumabearbetning
 • Studier i existentiell psykologi, religionspsykologi och religionshistoria
 • Lärarutbildad i mindfulness, medkänsla (compassion) och medicinsk etik
Doktor Leena Maria Johansson