Mindfulness och medkänsla (compassion)

Psykiatrisk behandling kan kombineras med mindfulness-baserade metoder.

Mindfulness (medveten närvaro) är ett tillstånd av klarhet om aktuella upplevelser. Träning i mindfulness syftar till att iaktta sig själv och komma i kontakt med känslor, tankar och kroppsliga reaktioner på ett realistiskt sätt. Då kan man lättare hantera den situation man befinner sig i. Forskning visar att mindfulness har positiv effekt på hälsan. Den sänker halterna av stresshormoner, minskar risken för återfall i depression och är till hjälp vid ångest och stressrelaterade besvär. Träning i mindfulness kombineras med övningar i medkänsla och sund själv-känsla (self-compassion).

Mindfulness och medkänsla till en själv innebär att man möter ens eget lidande och svårigheter med vänlighet, förståelse och respekt. Perfektionism, hård självkritik, skamkänslor, depression och bitterhet kan mötas med vänlighet. Medkänslan utvidgas sedan till andra människor.

Leena Maria Johansson har gått utbildningar i mindfulness-baserade metoder hos Vidyamala Burch/ Breathworks, Jon Kabat-Zinn, Christopher Germer, Paul Gilbert och Ola Schenström.

Psykiatrisk behandling